Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy nie mogą być traktowani gorzej niż pracownicy pełnoetatowi (zakaz dyskryminacji) i mieć takie same prawa i uprawnienia. Każdy, kto był zatrudniony dłużej niż miesiąc, ma prawo do pisemnej umowy o pracę, która powinna zawierać co najmniej następujące informacje.

 • Nazwa i adres pracodawcy i pracownika,
 • Rozpoczęcie zatrudnienia,
 • w przypadku pracy tymczasowej przewidywany czas trwania,
 • Miejsce pracy,
 • krótka charakterystyka pracy,
 • skład i termin wypłaty wynagrodzenia,
 • Godziny pracy,
 • urlop,
 • okresy wypowiedzenia,

  Odniesienie do obowiązujących układów zbiorowych, umów zakładowych lub umów o świadczenie usług oraz

  Odniesienie do możliwości rezygnacji ze zwolnienia z ubezpieczenia w ubezpieczeniu emerytalnym w celu nabycia pełni praw.

 • zaloguj się by komentować


  Poradnie dla pracowników

  o niemieckim prawie pracy

  tel: 08000005780