Po zakończeniu pracy w Niemczech powinieneś otrzymać następujące dokumenty:

📝 świadectwo pracy (𝗔𝗿𝗯𝗲𝗶𝘁𝘀𝘇𝗲𝘂𝗴𝗻𝗶𝘀) – zawiera informacje o Twoim zatrudnieniu, obowiązkach i osiągnięciach

📂 zaświadczenie 𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝘂 𝗱𝗼𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼𝘄𝘆𝗺 (𝗔𝘂𝘀𝗱𝗿𝘂𝗰𝗸 𝗱𝗲𝗿 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗟𝗼𝗵𝗻𝘀𝘁𝗲𝘂𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗻𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴) – dokument wymagany do przygotowania rozliczenia podatkowego

💼 zaświadczenie 𝗼 𝘄𝘆𝗿𝗲𝗷𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝘂 𝘇 𝘂𝗯𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝘀𝗽𝗼ł𝗲𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 (𝗕𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗻𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴 𝘂̈𝗯𝗲𝗿 𝗔𝗯𝗺𝗲𝗹𝗱𝘂𝗻𝗴 𝘇𝘂𝗿 𝗦𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴) – potwierdza wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego

zaświadczenie 𝗼 𝘂𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗼𝗻𝘆𝗺 𝗹𝘂𝗯 𝘄𝘆𝗻𝗮𝗴𝗿𝗼𝗱𝘇𝗼𝗻𝘆𝗺 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽𝗶𝗲 (𝗨𝗿𝗹𝗮𝘂𝗯𝘀𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗻𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴 𝘂̈𝗯𝗲𝗿 𝗴𝗲𝘄𝗮̈𝗵𝗿𝘁𝗲𝗻 𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗯𝗴𝗲𝗴𝗼𝗹𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗨𝗿𝗹𝗮𝘂𝗯) – informuje o wykorzystanym urlopie

📑 brakujące 𝗿𝗼𝘇𝗹𝗶𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗽ł𝗮𝗰 (𝗟𝗼𝗵𝗻𝗮𝗯𝗿𝗲𝗰𝗵𝗻𝘂𝗻𝗴) – dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia i odprowadzone składki.

📃 𝗼 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘆 (𝗔𝗿𝗯𝗲𝗶𝘁𝘀𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗻𝗶𝗴𝘂𝗻𝗴) – zawiera informacje o zatrudnieniu, które może być przydatne przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia socjalne.

📧 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁𝘆 𝗱𝗼 𝗯𝘆ł𝘆𝗰𝗵 pracowników – warto zachować kontakty, które mogą być przydatne w przyszłości.

Pracodawca powienien wydać dokumentację pracowniczą pracownikowi w ostatnim dniu pracy lub najpózniej tydzień pózniej.

Pracownik ma zazwyczaj obowiązek odebrania tych dokumentów, chyba że istnieją wyjątki, takie jak choroba, odległość zamieszkania lub zakaz wstępu na teren zakładu pracy, które wymagają dostarczenia dokumentów przez pracodawcę.

🔴Jeśli nie otrzymałeś dokumentów pracowniczych od pracodawcy, skontaktuj się z działem kadr i wyjaśnij sytuację.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi lub sytuacja nie zostanie rozwiązana, wezwij pisemnie pracodawcę do wydania wymaganych dokumentów.

Jeśli nadal nie otrzymasz dokumentów, możesz rozważyć skierowanie sprawy do sądu pracy.

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780