W Niemczech istnieją przepisy prawne zapewniające ochronę przed zwolnieniem dla kobiet w ciąży oraz kobiet na okresie urlopu macierzyńskiego.

🙅‍♂️ Zgodnie z ustawą o ochronie macierzyństwa (𝗠𝘂𝗦𝗰𝗵𝗚) oraz ogólną ustawa o równym traktowaniu (𝗔𝗚𝗚), w większości przypadków zwolnienie kobiety w ciązy jest niedozwolone.

Oto kilka istotnych punktów dotyczących ochrony przed zwolnieniem w czasie ciąży w Niemczech:

👶 𝗭𝗮𝗸𝗮𝘇 𝘇𝘄𝗼𝗹𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮: Zasadniczo obowiązuje absolutny zakaz zwolnienia w czasie ciąży jak i po urodzeniu dziecka, podczas trwania urlopu macierzyńskiego (Elternzeit). Dotyczy to zarówno umów na czas określony, jak i nieokreślony.

👶 Wyjątki: Zwolnienie w czasie ciąży jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach i pod pewnymi rygorystycznymi warunkami. Na przykład zwolnienie może nastąpić, jeśli pracodawca potrafi udowodnić, że ciąża nie stanowi podstawy do zwolnienia, a istnieje inny zgodny z prawem powód zwolnienia.

👶 𝗭𝗴𝗼𝗱𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝘂 𝗻𝗮𝗱𝘇𝗼𝗿𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼: Uzasadnione wyjątkowe zwolnienie w czasie ciąży wymaga wcześniejszej zgody właściwego organu nadzorczego.

👶 𝗭𝗮𝗸𝗮𝘇 𝗱𝘆𝘀𝗸𝗿𝘆𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗷𝗶: Ogólna ustawa o równym traktowaniu (AGG) zabrania jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na płeć, w tym dyskryminacji z powodu ciąży. Zwolnienie tylko z powodu ciąży jest zatem dyskryminacją związaną z płcią i niezgodne z prawem.

Ważnym jest, abyś jako kobieta w ciąży znała swoje prawa i w razie konieczności poszukiwała pomocy prawnej w przypadku zwolnienia w czasie ciąży.

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780