Dzisiaj omówimy tematykę ochrony zatrudnionych kobiet ciężarnych. W niemieckim prawie pracy ciężarna kobieta ma szczególny status i związku z tym przysługuje jej szczególna ochrona prawna.

Zgodnie z ustawą o ochronie macierzyństwa (Mutterschutzgesetz) nie ma ustawowego terminu, do którego należy poinformować pracodawcę o ciąży. W celu otrzymania ochrony, zaleca się poinformowanie pracodawcy o przewidywanym terminie porodu jak najszybciej po otrzymaniu informacji o ciąży.

⚠️Ogólny zakaz zatrudnienia ciężarnych kobiet pracujących rozpoczyna się 6 tygodni przed terminem porodu i kończy 8 tygodni po porodzie. Po porodach mnogich okres ochronny wzrasta do 12 tygodni po porodzie. Jeżeli okres 6 tygodni jest skrócony z powodu przedwczesnego porodu lub porodu, okres ochronny po porodzie wydłuża się o liczbę opuszczonych dni. W tym okresie kobieta jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy!⚠️

O ile przyszłe matki mogą kontynuować pracę w okresie 6 tygodni przed spodziewaną datą porodu na własne życzenie (pomimo zakazu zatrudnienia w ramach ochrony macierzyństwa), to po porodzie mają całkowity zakaz pracy w okresie ochrony macierzyństwa.

𝗪 𝗰𝘇𝗮𝘀𝗶𝗲 𝗠𝘂𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝘂𝘁𝘇 𝘄𝘆𝗻𝗮𝗴𝗿𝗼𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝘄𝘆𝗽𝗹𝗮𝗰𝗮𝗻𝗲, 𝗮 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗼 𝗱𝗼 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽𝘂 𝗽𝗼𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗷𝗲 𝗯𝗲𝘇 𝘇𝗺𝗶𝗮𝗻!

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780