Doświadczasz złych warunków pracy lub naruszeń przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy w Niemczech? Nie wahaj się tego zgłaszać!

W Niemczech istnieją instytucje, do których możesz zwrócić się po pomoc:

🏢 𝗚𝗲𝘄𝗲𝗿𝗯𝗲𝗮𝘂𝗳𝘀𝗶𝗰𝗵𝘁𝘀𝗮𝗺𝘁 organ kontroli działalności gospodarczej): Jeśli masz obawy dotyczące przestrzegania prawa pracy, takie jak niebezpieczne warunki pracy, zbyt długi czas pracy, brak ochrony macierzyństwa lub naruszenie przepisów dotyczących higieny pracy, skontaktuj się z Gewerbeaufsichtsamt. To organ kontrolujący działalność gospodarczą, odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących pracy. Możesz składać doniesienia anonimowo, jeśli tego potrzebujesz.

🚔 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗸𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗦𝗰𝗵𝘄𝗮𝗿𝘇𝗮𝗿𝗯𝗲𝗶𝘁 – 𝗙𝗞𝗦 (𝗞𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘆 𝗻𝗮 𝗖𝘇𝗮𝗿𝗻𝗼): Jeśli martwisz się o nielegalne zatrudnienie lub naruszenie przepisów dotyczących płacy minimalnej, skontaktuj się z Kontrolą Finansową Pracy na Czarno. Ta jednostka w ramach niemieckiego urzędu celnego zajmuje się zwalczaniem pracy na czarno i naruszeń w zakresie płacy minimalnej. Przypadki możesz zgłaszać anonimowo.

WAŻNE: Jeśli naruszane są Twoje prawa, zawsze masz prawo zgłosić to organom odpowiedzialnym za kontrolę i egzekwowanie przepisów. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i dobre warunki pracy!

🔗 Poniżej znajdziesz przydatne linki i informacje kontaktowe:

𝗗𝗮𝗻𝗲 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁𝗼𝘄𝗲 𝗱𝗼 𝗚𝗲𝘄𝗲𝗿𝗯𝗲𝗮𝘂𝗳𝘀𝗶𝗰𝗵𝘁𝘀𝗮𝗺𝘁 𝘇 𝗽𝗼𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗲𝗺 𝗻𝗮 𝗹𝗮𝗻𝗱𝘆: https://bit.ly/43RgR$K4

𝗪𝘆𝘀𝘇𝘂𝗸𝗶𝘄𝗮𝗿𝗸𝗮 właściwego 𝗼𝗱𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝘂 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗶 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲𝗷 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘆 𝗻𝗮 𝗖𝘇𝗮𝗿𝗻𝗼 (𝗙𝗞𝗦):

.../Star.../dienststellensuche_node.html

Naruszenia ustawy o płacy minimalnej możesz zgłosić Kontroli Finansowej Pracy na Czarno (Finanzkontrolle Schwarzarbeit – FKS):

✍️ Wypełniając 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝘇: https://www.meldeportal-mindestlohn.de/.../display.do...

📄 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝗰𝗷𝗮 𝗱𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝘇𝗮 po polsku: https://www.meldeportal-mindestlohn.de/.../Informationen...

📞🗣️ Kontaktując się z infolinią 𝗱𝘀. 𝗽ł𝗮𝗰𝘆 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗻𝗲𝗷, która przyjmuje skargi i zgłoszenia dotyczące naruszeń: 030 60 28 00 28

Bądź świadomy swoich praw i działaj, jeśli masz wątpliwości co do swoich warunków pracy!

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780