📍 Co to jest świadectwo pracy?

📍 Jak postępować, gdy otrzymasz świadectwo pracy zawierające błędy?

📍 Co robić, gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy?

💡Świadectwo pracy to pisemny dokument wystawiany przez pracodawcę zwykle po zakończeniu zatrudnienia, który zawiera informacje na temat: 💡

    • • rodzaj stanowiska
    • • typ zatrudnienia
    • • czas trwania zatrudnienia
    • • informacje o zachowaniu pracownika (opcjonalnie)
    • • ocena wyników pracy pracownika (opcjonalnie)

Pracownicy mają prawo do otrzymania pisemnej referencji zgodnie z przepisami § 630 (BGB) oraz § 109 (GewO). Referencja powinna zawierać życzliwe i prawdziwe informacje na temat pracownika oraz nie zawierać błędów. Prawo do otrzymania referencji wygasa po trzech latach.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy w Twoim swiadectwie pracy, niezwłocznie zgłoś je swojemu pracodawcy.

W przypadku, gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy, wezwij go na piśmie do jego wydania. Jeśli mimo pisemnego upomnienia pracodawca nadal nie wyda Ci świadectwa, masz prawo dochodzić swoich praw przed sądem pracy!

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780