Zasiłek wychowawczy (Elterngeld) to pomoc finansowa dla rodzin wypłacana po urodzeniu dziecka.

Celem zasiłku jest zrekompensowanie brakującej części dochodu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz zawieszeniem lub ograniczeniem aktywności zawodowej.

🤔 Kto może otrzymać Elterngeld?

Prawo do otrzymania zasiłku wychowawczego występuje wtedy, gdy miejsce zamieszkania dziecka znajduje się na terenie Niemiec.

Zasiłek wychowawczy może pobierać osoba, która:

🤱 w miesiącach, których dotyczy wniosek o zasiłek wychowawczy, pracuje miesięcznie średnio nie więcej niż 32 godzin tygodniowo,

🤱 osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i je wychowuje,

🤱 mieszka z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym,

🤱 ma w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu

🤔 𝗜𝗹𝗲 𝘄𝘆𝗻𝗼𝘀𝗶 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗲𝗸 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆 𝘄 𝗡𝗶𝗲𝗺𝗰𝘇𝗲𝗰𝗵?

Podstawowy zasiłek wychowawczy wynosi od 65% do 100% dochodu netto przed narodzeniem dziecka i jest uzależniony od wysokości tego dochodu. Im niższy dochód, tym wyższy wymiar procentowy. Wysokość zasiłku to co najmniej 300 EUR i maksymalnie 1800 EUR miesięcznie.

Wyskokośc przysługującego Ci zasiłku wychowawczego możesz obliczyć przy pomocy dostepnego online kalkulatora zasiłku Elterngeldrechner: .../familienportal/meta/egr

🤔 Jak długo moge pobierać zasiłek wychowawczy?

Przepisy dotyczące zasiłku wychowawczego przewidują różne modele dostosowane do potrzeb rodziców. Ojcowie i matki mogą pobierać zasiłek przez maksymalnie 14 miesięcy i dowolnie dzielić ten okres pomiędzy siebie. Natomiast jeden rodzic może otrzymywać zasiłek przez okres co najmniej 2 i maksymalnie 12 miesięcy. Pełne 14 miesięcy można wykorzystać wtedy, gdy oboje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem i na skutek tego tracą część dochodu z pracy.

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą ze względu na brak partnera pobierać zasiłek wychowawczy stanowiący uzupełnienie utraconego dochodu z pracy przez pełne 14 miesięcy.

Istnieją także inne formy zasiłku wychowawczego, np. dla rodziców, którzy w okresie pobierania zasiłku chcą pracować na część etatu, znanym pod pojęciem Elterngeld Plus.

🤔 Jak można ubiegać sie o zasiłek wychowawczy?

Każdy rodzic może ubiegać się o zasiłek wychowawczy tylko raz na dziecko. Również w przypadku bliźniaków, trojaczków i innych porodów mnogich możliwy jest tylko jeden wniosek na rodzica. Można również złożyć aplikację razem z partnerem. Jeśli drugi rodzic może również otrzymać zasiłek wychowawczy, musi on również podpisać wniosek.

🤔 Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o Elterngeld?

Wniosek o zasiłek wychowawczy można złożyć dopiero po urodzeniu dziecka i należy go złożyć w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia dziecka. Dzieje się tak, ponieważ zasiłek wychowawczy jest wypłacany z mocą wsteczną przez maksymalnie 3 miesiące życia dziecka. Wniosek o zasiłek wychowawczy należy złożyć w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę tego świadczenia (Elterngeldstelle). Formularz można otrzymać w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę zasiłku, w wielu urzędach miejskich, w większości zakładów ubezpieczeń zdrowotnych i w większości szpitali z oddziałem położniczym.

𝗗𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼𝘄𝗼 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝗽𝗼𝗺𝗼𝗰𝘆 𝗻𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝗯𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝗲𝗴𝗼 𝘀𝗲𝗿𝘄𝗶𝘀𝘂 „𝗔𝗻𝘁𝗿𝗮𝗴𝘀𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗘𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗴𝗲𝗹𝗱𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹" 𝘄 zależności od kraju związkowego w którym mieszkasz możesz złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy wypełniając, 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝘇 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝘇𝗻𝗶𝗲 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁𝗼𝘄𝗲𝗷 www.elterngeld-digital.de

👉 Dalsze przydatne informacje w języku polskim znajdziesz na stronie: /.../languages/swiadczenia-rodzinne

 

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780