Czy wiesz, że jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego na swoje dzieci? Sprawdź, czy spełniasz warunki!

𝗪𝗮𝗿𝘂𝗻𝗸𝗶 𝘂𝘇𝘆𝘀𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗸𝘂 𝗞𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗲𝗹𝗱:

🔹 mieszkasz w Niemczech i podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

🔹 nie mieszkasz w Niemczech, ale uzyskujesz co najmniej 90% dochodów z terenu Niemiec, wtedy na podstawie złożonego wniosku również możesz być rozpatrywany jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

🔹 Twoje dzieci mieszkają w Niemczech, na terenie Unii Europejskiej, w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii lub Szwajcarii

Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje na dzieci rodzone i przysposobione, dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą jak i na wnuki.

🔴 𝗨𝗪𝗔𝗚𝗔: Jeżeli rodzina mieszka w innym państwie UE, najpierw konieczne będzie ustalenie, który kraj jest właściwy w sprawie wypłaty zasiłku na dziecko. Może się zdarzyć, że będą pobierane świadczenia częściowe w różnych krajach UE. Jest to uzależnione od sytuacji rodzinnej. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego następnego postu.

👉 Kiedy powinieneś złożyć wniosek o zasiłek Kindergeld?

Wniosek o Kindergeld powinien być złożony bezzwłocznie po spełnieniu warunków uprawniających do tego świadczenia, takich jak urodzenie dziecka lub przeprowadzka do Niemiec. Jeśli dziecko urodziło się w Niemczech, zalecamy złożenie wniosku o Kindergeld możliwie jak najszybciej po urodzeniu dziecka. Jeśli przeprowadziłeś się do Niemiec z dzieckiem, zalecamy złożenie wniosku o Kindergeld jak najszybciej po przyjeździe.

💡 WSKAZÓWKA: O zasiłek rodzinny możesz się również ubiegać z mocą wsteczną. Termin wstecznej wypłaty zasiłku rodzinnego wynosi 6 miesięcy. Dlatego złóż wniosek o zasiłek rodzinny na czas, aby uniknąć niekorzystnej sytuacji finansowej.

👉 Gdzie muszę złożyć wniosek o Kindergeld?

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć pisemnie, zwykle w Kasie Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy (Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit).

Wniosek można również złożyć online na stronie: /.../kgo.../auswahl

👉 𝗜𝗹𝗲 𝘄𝘆𝗻𝗼𝘀𝗶 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗲𝗸 𝗞𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗲𝗹𝗱 ?

Od stycznia 2023 roku zasiłek rodzinny (Kindergeld) wzrósł do jednolitej kwoty 250 EUR miesięcznie na każde dziecko. Nie ma już różnych kwot zależnych od liczby dzieci, na które jest wypłacane świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny (Kindergeld) otrzymują wszystkie rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu. Z zasady jest on wypłacany na wszystkie dzieci w wieku do 18 lat. Jeżeli Twoje dziecko będzie bezrobotne, zasiłek rodzinny jest wypłacany do 21. roku życia, a jeżeli dziecko dalej się uczy, zasiłek rodzinny jest wypłacany do 25. roku życia.

Termin przelewu zasiłku rodzinnego na konto zależy od numeru zasiłku rodzinnego.

Dokładną datę, kiedy otrzymasz zasiłek znajdziesz w kalendarzu na stronie: /auszahlungstermine

Potrzebujesz więcej informacji w języku polskim ?

📃 Informator dotyczący zasiłku rodzinnego na dziecko: https://www.arbeitsagentur.de/.../kg2-pl...

📃Wniosek o zasiłek rodzinny w języku polskim: https://www.arbeitsagentur.de/.../antrag-auf-kindergeld...

📃 Załącznik dziecko do wniosku o zasiłek rodzinny w języku polskim: https://www.arbeitsagentur.de/.../kg1-pl-anlagekind...

 

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780