PAMIETAJ❗Twój Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki do pracy! 🔥🔥🔥

𝗣𝗥𝗔𝗖𝗨𝗝𝗘𝗦𝗭 𝗡𝗔 ZEWNĄTRZ

Pracując na zewnątrz np. na budowie, w rolnictwie, jesteś szczególnie narażony na ryzyko związane z gorącymi temperaturami!

🔸 Pracodawca powinien Ci zapewnić wystarczająco dużo bezpłatnych napojów w celu prawidłowego nawodnienia organizmu

🔸 Co najmniej w czasie przerwy musisz mieć dostęp do zacienionego miejsca!

W przypadku temperatur w pomieszczeniach zasady są określone w Przepisach Technicznych dla Miejsc Pracy ASR A3.5. (Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5).

𝗧𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 powyżej 𝟮𝟲°𝗖

Temperatura w pomieszczeniach nie może przekraczać 26°C. Jeżeli jest wyższa pracodawca musi zapewnić komfortowe warunki pracy, w szczególności osobom z problemami zdrowotnymi lub pracownikom wykonującym ciężką pracę fizyczną.

Ponadto pracodawca 𝗽𝗼𝘄𝗶𝗻𝗶𝗲𝗻 podjąć dodatkowe działania zgodnie z ASR A3.5.

Przykładowe działania ASR A3.5 to:

🔸 zamontowanie rolet

🔸 instalacja systemów wentylacyjnych, np. zapewnienie wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych

🔸 uruchamianie urządzeń emitujących ciepło tylko, wtedy gdy jest to wymagane

🔸 stosowanie przepisów o elastycznym czasie pracy

🔸 uchylenie lub złagodzenie zasad dotyczących ubioru w miejscu pracy

🔸 zapewnienie dostępu do napojów

𝗧𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 powyżej 𝟯𝟬°𝗖

W przypadku temperatury wyższej niż 30 stopni, pracodawca 𝗷𝗲𝘀𝘁 zobowiązany do podjęcia wyżej z wymienionych działań.

𝗣𝗼𝗺𝗶𝗮𝗿𝘆 𝟯𝟱°𝗖

Jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu pracy przekracza +35 °C, pracodawca musi podjąć środki wymagane przy pracach gorących, np.: w odlewniach, hutach lub dużych piekarniach. Do takich środków należą m.in.: odzież chroniąca przed ciepłem, prysznice powietrzne, kurtyny wodne lub inne systemy rozpraszania ciepła.

W przeciwnym razie pracownicy nie mogą pracować w pomieszczeniu.

𝗥𝗔𝗗𝗔 𝗭𝗔𝗞Ł𝗔𝗗𝗢𝗪𝗔 MOŻE POMÓC

Rady zakładowe mają prawo współdecydowania, tj. prawo do inicjowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 87 ust. 1 nr 7 BetrVG). W ten sposób rada zakładowa może uzgodnić z pracodawcą porozumienie zakładowe dotyczące środków, jakie należy podjąć w przypadku występowania upałów.

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780