🎄 Dodatek świateczny (Weihnachtsgeld) jest świadczeniem, które pracodawcy wypłacają swoim pracownikom w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jest to rodzaj premii mającej być uznaniem za wykonaną pracę i podziękowaniem za lojalność pracownika.

Dodatek świąteczny jest zazwyczaj jednorazową kwotą wypłacaną corocznie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Nie jest on częścią regularnego wynagrodzenia i nie jest uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop lub innych płatności.

😥 𝗡𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲𝘁𝘆, 𝗻𝗶𝗲 𝗺𝗮 𝗽𝗼𝘄𝘀𝘇𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗲 obowiązującegoprawa do premii świątecznej. Dodatek jest wypłacany tylko wtedy, gdy jest on uregulowany umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub wynika z porozumienia zakładowego.

Nie można jednak zapomnieć, że jest to dobrowolne świadczenie, które pracodawca może przyznać według własnego uznania. Jeśli jednak jest to zapisane w umowie o pracę, porozumieniu zakładowym lub układzie zbiorowym pracy, pracodawca musi się do tego stosować.

🎅 W zwiazku z tym: rzut okiem n aumowe o pracę może okazać się pomocny.

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780